ผลิตภัณฑ์แนะนำ

(ออกแบบและสร้างโดย ULTRAPIPE SERVICE พร้อมการออกแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

(ออกแบบและสร้างโดย ULTRAPIPE SERVICE พร้อมการออกแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์)

ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมงานทั้ง บริเวณบนบกและบริเวณบนชายฝั่ง โดยงานที่บริษัทเราดูแลจะเริ่มตั้งแต่การดําเนินงาน การบํารุงรักษา ทางบริษัทของเรามีทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ที่โรงงานในจังหวัดระยอง โดยทางบริษัทจะส่งมอบผลิตภัณฑ์/เครื่องมือที่มีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เราจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือของบริษัทออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
Built to available/customer design(s)
  • Temporary pipe plug for construction or maintenance in modules or plants.
  • Temporary pig launcher/receiver
  • Foam pig
  • Sealing disc for pig
  • Rigging slings and spreader bar
Built to available/customer design(s)
  • Temporary pipe plug for construction or maintenance in modules or plants.
  • Temporary pig launcher/receiver
  • Foam pig
  • Sealing disc for pig
  • Rigging slings and spreader bar

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

(ออกแบบและสร้างโดย ULTRAPIPE SERVICE พร้อมการออกแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์)

UP6: FOAM PIG

UP6: FOAM PIG

   when your pipeline mainternance calls for mild scraping,final drying or water removal after...

ULTRAPIPE SERVICE
ที่สํานักงานกรุงเทพฯ ประเทศไทย

ที่อยู่: 2654/81-82
สุวรรณภูมิทาวน์ ลาดกระบัง 54/3 ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 ประเทศไทย

โรงงาน ULTRAPIPE SERVICE
ที่ระยอง ประเทศไทย

ที่อยู่: 3376 มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง 21180 ประเทศไทย

ติดต่อเรา

E-mail

sale@ultra-pipes.com

Fax.

+66 20 013 707

โซเชียลมีเดีย

Line

ULTRAPIPE